ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
HELLENIC FEED INDUSTRY ASSOCIATION

Γιδοτροφία

Η διαμόρφωση της πολιτικής, γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη στην παραγωγή γάλακτος από εκτροφές χαμηλών εισροών, στο επίκεντρο πανευρωπαϊκού επιστημονικού φόρουμ στην Ελλάδα.Τις βάσεις για τη διαμόρφωση της μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής στο χώρο τις βιώσιμης παραγωγής γάλακτος από οικολογικές εκμεταλλεύσεις… Περισσότερα