ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
HELLENIC FEED INDUSTRY ASSOCIATION

Μηνιαία αρχεία: Μαΐου 2013

Την απειλή της έξωσης που μπορεί να φτάσει μέχρι και την παρέμβαση της αστυνομίας για την απομάκρυνση του «καταπατητή», επιστρατεύει υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για όσους χρησιμοποιούν παράνομα τις εκτάσεις και χωρίς προηγουμένως να έχουν καταθέσει αίτηση εξαγοράς.

Έτσι, σε εφαρμογή του νόμου 4061/12, απειλούνται τόσο βοσκότοποι όσο και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή αγροτικές αποθήκες και άλλα κτίσματα που βρίσκονται μέσα σε εκτάσεις του υπουργείου και οι θιγόμενοι θα πρέπει άμεσα να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες.
Περισσότερα

rss