ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
HELLENIC FEED INDUSTRY ASSOCIATION

Μηνιαία αρχεία: Ιουνίου 2014

newsletter-cover

Σε φθίνουσα πορεία βρίσκεται η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την ΕΕ με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της έκθεσης για την κατάσταση στο αιγοπρόβειο κρέας, που δημοσιοποίησε η επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση Αγορών… Περισσότερα