Έως 23 Γενάρη τα χαρτιά για Κτηνίατρους Εκτροφής

Έως 23 Γενάρη τα χαρτιά για Κτηνίατρους Εκτροφής

Aναλυτικά η λίστα με τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι.

Περιθώριο μέχρι τις 23 Ιανουαρίου για να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχουν οι κτηνίατροι που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στο μητρώο «Κτηνιάτρων Εκτροφής» όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Χανίων.

Πιο συγκεκριμένα, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 816/156798/10/12/2014 (ΦΕΚ Β’ 3385/17/12/2014) Υπουργική Απόφαση «περί λεπτομερειών εφαρμογής του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για την εφαρμογή του άρθρου 60 και της παρ. 8 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014».

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  καλεί τους ιδιώτες κτηνιάτρους, να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σύμφωνα με το άρθρο 8 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης), στις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων μέχρι τις 23/1/2015, προκειμένου να δημιουργηθεί μητρώο <Κτηνιάτρων Εκτροφής> κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, το οποίο θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ.

Οι «κτηνίατροι εκτροφής» θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

1.         να ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα

2.         να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

3.         να μην έχουν άδεια για λιανική ή χονδρική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων ή να μην εργάζονται σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

4.         να μην είναι μισθωτοί κτηνίατροι που υπηρετούν ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , στην Περιφερειακή Διοίκηση, στο ΥΠΑΑΤ, σε άλλα Υπουργεία ή φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι κτηνίατροι οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ακριβή αντίγραφα:

1.         πτυχίο κτηνιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής

2.         εν ισχύ βεβαίωση αναγγελίας έναρξης – συνέχισης άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ.

3.         βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια ΔΟΥ

4.         υπεύθυνη δήλωση, γνησίως υπογεγραμμένη, σχετικά με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία  δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, καθώς και για τις όμορες Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας,

5.         υπεύθυνη δήλωση, γνησίως υπογεγραμμένη, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχουν άδεια για λιανική ή χονδρική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων ή να μην εργάζονται σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

6.         υπεύθυνη δήλωση, γνησίως υπογεγραμμένη, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν είναι μισθωτοί κτηνίατροι που υπηρετούν ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην Περιφερειακή Διοίκηση, στο ΥΠΑΑΤ, σε άλλα Υπουργεία ή φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Πηγή: agronews