Κοινοποίηση των Κανονισμών (ΕΕ)2019/6 και (ΕΕ)2019/4 για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές

Κοινοποίηση των Κανονισμών (ΕΕ)2019/6 και (ΕΕ)2019/4 για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές

Σας ενημερώνουμε ότι, δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L4, 7-1-2019) οι δύο νέοι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα ο Καν. (ΕΕ) 2019/6 «για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ» και ο Καν. (ΕΕ)2019/4 «σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

Την κοινοποίηση των κανονισμών μπορείτε να την βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί :

Κοινοποίηση των Κανονισμών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.