Σε φθίνουσα πορεία βρίσκεται η αιγοπροβατοτροφία

newsletter-cover

Σε φθίνουσα πορεία βρίσκεται η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την ΕΕ με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της έκθεσης για την κατάσταση στο αιγοπρόβειο κρέας, που δημοσιοποίησε η επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση Αγορών της Κομισιόν. Η Ελλάδα αποτελεί την τέταρτη δύναμη σε αριθμό αιγοπροβάτων στην ΕΕ, μετά τη Μεγάλη Βρετανία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Ωστόσο, όπως φαίνεται από την έκθεση, η οικονομική κρίση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την αιγοπροβατοτροφία.

Στη χώρα μας από το 2011 έχουμε μια φθίνουσα πορεία στον αριθμό των ζώων (105 εκατ. το 2011, 100 εκατ. το 2012, 98 εκατ. το 2013). Η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα το 2014 εκτιμάται ότι θα έχει 96,5 εκατ. αιγοπρόβατα. Ωστόσο προβλέπεται ότι για το 2015 ο αριθμός αυτός θα παραμείνει σταθερός.

Πρώτη χώρα στην ΕΕ σε αριθμό ζώων είναι η Μεγάλη Βρετανία με 296,7 εκατ. αιγοπρόβατα το 2014 (μειωμένα σε ποσοστό –0,7% σε σχέση με το 2013). Η έκθεση προβλέπει ότι το 2015 θα υπάρξει μια αύξηση των ζώων στα 298 εκατ. (ποσοστό 0,5%).
Δεύτερη είναι η Ισπανία, με 138,6 εκατ. αιγοπρόβατα το 2014 (μειωμένα σε ποσοστό –6,1% σε σχέση με το 2013). Το 2015 ο αριθμός αυτός προβλέπει η έκθεση ότι θα μειωθεί περαιτέρω στα 132,6 εκατ. ζώα.
Τρίτη είναι η Γαλλία, με 104,9 εκατ. αιγοπρόβατα το 2014 (μειωμένα σε ποσοστό –2,3% σε σχέση με το 2013). Το 2015 ο αριθμός αυτός προβλέπεται ότι θα μειωθεί περαιτέρω στα 103 εκατ. ζώα.
Συνολικά το 2014 τα αιγοπρόβατα στην ΕΕ ανέρχονται στα 804 εκατ. ζώα, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό –1,8% σε σχέση με πέρσι. Για το 2015 προβλέπεται περαιτέρω μείωση του αριθμού των ζώων, που εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 801 εκατ.

Ο μέσος όρος της τιμής του αιγοπρόβειου κρέατος (στα μεγάλα σφάγεια άνω των 13 κιλών) το 2014 στην Ελλάδα κυμάνθηκε στα 3,5 ευρώ το κιλό. Αντίστοιχα η τιμή στη μεγάλη Βρετανία κυμάνθηκε στα 4,9 ευρώ το κιλό, στην Ισπανία στα 5,6 ευρώ το κιλό και στη Γαλλία στα 6,5 ευρώ το κιλό. Ο μέσος όρος στην ΕΕ κυμάνθηκε στα 5,2 ευρώ το κιλό.
Ο μέσος όρος της τιμής του αιγοπρόβειου κρέατος (στα μικρά σφάγεια κάτω των 13 κιλών – αρνάκι ή κατσικάκι γάλακτος) το 2014 στην Ελλάδα κυμάνθηκε στα 5,1 ευρώ το κιλό, ενώ στην Ισπανία στα 6,7 ευρώ το κιλό. Ο μέσος όρος στην ΕΕ κυμάνθηκε στα 5,8 ευρώ το κιλό. Μικρά σφάγεια δεν έχει η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία.

Εισαγωγές στην ΕΕ κρέατος και ζώντων αιγοπροβάτων γίνονται κυρίως από τη Νέα Ζηλανδία, που την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 ανήλθαν σε 47.224 τόνους (παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό –11,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή). Το 2013 οι εισαγωγές από τη Νέα Ζηλανδία έφτασαν τους 178.696 τόνους (αυξημένες σε σχέση με το 2012 σε ποσοστό +84,5%).
Ακολουθεί η Αυστραλία, που την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 ανήλθαν σε 5.962 τόνους (παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό +19,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή). Το 2013 οι εισαγωγές από την Αυστραλία έφτασαν τους 19.645 τόνους (αυξημένες σε σχέση με το 2012 σε ποσοστό +9,3%).

Εξαγωγές από την ΕΕ κρέατος και ζώντων αιγοπροβάτων γίνονται κυρίως προς τη Λιβύη, που την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 ανήλθαν σε 7.588 τόνους (παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό +52,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή). Το 2013 οι εξαγωγές προς τη Λιβύη ανήλθαν σε 23.389 τόνους (αυξημένες σε σχέση με το 2012 σε ποσοστό +31,4%). 

Ακολουθεί η Κίνα, που την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 ανήλθαν σε 6.056 τόνους (παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό +31,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή). Το 2013 οι εξαγωγές προς την Κίνα ανήλθαν σε 23.125 τόνους (αυξημένες σε σχέση με το 2012 σε ποσοστό +31,1%).