Υπό συζήτηση η αστάθεια των τιμών γάλακτος μετά το τέλος των ποσοστώσεων

Υπό συζήτηση η αστάθεια των τιμών γάλακτος μετά το τέλος των ποσοστώσεων

Τη συζήτηση με τους ευρωβουλευτές και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις ανάγκες των γαλακτοπαραγωγών μετά τη λήξη των ποσοστώσεων του γάλακτος, εντείνουν οι οργανώσεις Copa –Cogeca.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, ξεκίνησαν μια συζήτηση με ευρωβουλευτές και κυβερνήσεις σχετικά με τις ανάγκες των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων μετά την ποσόστωση, ζητώντας εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να διαχειρίζονται τις ολοένα και πιο ασταθείς αγορές ώστε να απολαμβάνουν καλύτερες αποδόσεις για τα προϊόντα τους.

Η εν λόγω εκδήλωση με θέμα «Ο γαλακτοκομικός τομέας της ΕΕ: Προκλήσεις για το Μέλλον» φιλοξενήθηκε από τον συντονιστή της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου εκ μέρους των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών Ιρλανδό ευρωβουλευτή Τζιμ Νίκολσον.

«Η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ έχει γίνει πιο στενά συνδεδεμένη με την παγκόσμια αγορά και όλο και πιο ασταθής. Ως εκ τούτου, σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά, είναι σημαντικό να έχουμε τα σωστά εργαλεία για να αντιμετωπιστεί η ακραία αστάθειά της», δήλωσε  ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας των Copa-Cogeca για το γάλα, Μάνσελ Ρέιμον.

«Οι παραγωγοί πρέπει να είναι σε θέση να προγραμματίσουν καλύτερα τις επιχειρήσεις τους. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των αγορών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ώστε να απομακρυνθεί κάποια μεταβλητότητα από την αγορά και να βοηθηθούν οι αγρότες να καλυφθούν έναντι των κινδύνων. Θα πρέπει επίσης να εξεταστούν άλλα εργαλεία που θα βοηθήσουν την προστασία των αγροτών έναντι των κινδύνων, όπως η ασφάλιση. Εν τω μεταξύ, οι γαλακτοκομικοί συνεταιρισμοί παίζουν και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στους γεωργούς για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων», συμπλήρωσε.

«Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει πιο κατάλληλη την δημόσια παρέμβαση προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση της αγοράς των γαλακτοκομικών προϊόντων. Η τιμή παρέμβασης του γάλακτος πρέπει να ενημερωθεί ώστε να λάβει υπόψη το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και την πραγματικότητα της αγοράς σε περιόδους σοβαρών ανισορροπιών» επισήμανε.

«Οι παραγωγοί χρειάζονται εργαλεία για τη βελτίωση του εισοδήματος τους. Το πακέτο γάλακτος της ΕΕ που έχει ως στόχο την ενίσχυση των συμβατικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών και την βελτίωση της θέσης των αγροτών θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως σε όλη την ΕΕ», δήλωσε ο  αντιπρόεδρος της ομάδας εργασίας Ροκφέιγ.

«Όλα τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει ή θα εφαρμόσουν στο εγγύς μέλλον τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις Οργανώσεις Παραγωγών, σύμφωνα με το «πακέτο», προκειμένου να αυξηθεί η διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών γάλακτος. Σχεδόν στα μισά, οι συμβάσεις έχουν εισαχθεί σε υποχρεωτική βάση, ιδίως σε χώρες όπου οι γαλακτοκομικοί συνεταιρισμοί έχουν χαμηλότερο μερίδιο αγοράς. Οι συμβάσεις είναι σημαντικές και πρέπει να εφαρμοστούν, ειδικά με τη σταδιακή κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος και σε περιόδους σοβαρών ανισορροπιών στην αγορά», συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της ομάδας εργασίας.

«Επιπλέον, είναι απαραίτητη μια δίκαιη και υπεύθυνη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού γαλακτοκομικών προϊόντων. Θα πρέπει επίσης να έχουμε περισσότερη δημοσιότητα και διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, γεγονός το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσω του παρατηρητηρίου της αγοράς γάλακτος, που παρέχει ενημερωμένα στοιχεία της αγοράς», κατέληξε.

Πηγή : copa-cogeca.be, Agronews