Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ζωοτροφών είναι τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο εκπροσώπησης του κλάδου της βιομηχανίας ζωοτροφών της χώρας.

Στο μητρώο του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν φυσικά η νομικά πρόσωπα τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και συνεταιριστικές Οργανώσει ομάδες παραγωγών κτλ.

Είναι μέλος της FEFAC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βιομηχανιών Ζωοτροφών) και συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό συμβούλιο Βιομηχανιών Ζωοτροφών με ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος.logo_vertical

Έχει στελεχώσει με μέλη του τις επιτροπές εργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όπου επεξεργάζονται τις προτάσεις προς την ΕΕ και τους αρμόδιους Επιτρόπους της.

Σε Εθνικό επίπεδο συμμετέχει στις Επιτροπές Κτηνοτροφικών θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Στην μακρόχρονη παρουσία του έχει διοργανώσει σειρά από εκδηλώσεις, ημερίδες συνέδρια και συναντήσεις των μελών του περιφερειακά.

Μέλη του είναι οι μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ζωοτροφών της χώρας και σαν στόχο έχει βάλει να συμπεριλάβει στα μέλη του όλες τις Ελληνικές μονάδες παραγωγής ζωοτροφών.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών ζωοτροφών έχει έδρα την Θεσσαλονίκη.

Διοικείται από επταμελές ΔΣ το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια.

Οι οικονομικοί πόροι του Συνδέσμου προέρχονται αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών του.