ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

  • ΠΛΑΤΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Τ.Κ. 59032
  • 2333064000 & 63145
  • 2333064377
  • info@elviz.gr & v.halkidis@elviz.gr
  • WWW.elviz.gr