ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ -ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ (ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ)

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ