ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ – ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Οι Κυλινδρόμυλοι Κρήτης Α.Ε. είναι μία εταιρία, της οποίας η δραστηριότητα στα άλευρα ξεκίνησε στο λιμάνι της Σούδας το1928. Το1975, η εταιρία λειτούργησε Εργοστάσιο για την παραγωγή Ζωοτροφών Έως σήμερα έχει διανύσει σημαντική πορεία και εξέλιξη τόσο στις τεχνολογικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται όσο και στην ποιοτική βελτίωση και την εξειδίκευση σεΖωοτροφές, οι όποιες όλεςπροέρχονταιαποκλειστικά από αγνές φυτικές πρώτες ύλες, μη γενετικά τροποποιημένες. Από το2001, η εξειδίκευση σε Ζωοτροφές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κτηνοτρόφων του νησιού αλλά και στη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, οδήγησε την εταιρία στηνπαραγωγή Ζωοτροφών προερχόμενων αποκλειστικά από πρώτες ύλες μη γενετικά τροποποιημένες.Οι πρώτες ύλεςσυνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά που πληρούν τους όρους παραγγελιών, και πιστοποιούνται ξανά τόσο από το ΜΑΙΧ - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων - όσο και από τα ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  • ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 40, 73200 ΣΟΥΔΑ, ΚΡΗΤΗ
  • 28210 81380
  • 28210 89898
  • ACM@MILLS.GR
  • WWW.MILLS.GR