ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ -ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ PET FOOD