ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΣΠΟΡΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

  • ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 46 – 10673 ΑΘΗΝΑ
  • 210 3664200
  • 210 3644765
  • g.bairaktaris@soyahellas.gr
  • www.soyahellas.gr