ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΒΕΚΤΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

  • ΓΩΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗ
  • 28310 31371
  • 28310 31507
  • info@chdaskalaki.com
  • www.daskofeed.com