Β. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΕ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

  • ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΘ 1060, 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  • 26510 93637
  • 26510 92961
  • info@vkarabinas-sa.gr