ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ,ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΤΗΡΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΠΟΡΕΛΑΙΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

www.soya-mills.gr